Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 5, 2018

Tuesday, Jun 05, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 51870-51910 51890 10
Changjiang AOO Aluminum 14490-14530 14510 -20
Changjiang Spot 1# Lead 20500-20700 20600 350
Changjiang Spot 0# Zinc 24500-25500 25000 60
Changjiang Spot 1# Zinc 24450-24500 24475 60
Changjiang Spot 1# Tin 149500-151500 150500 -1250
Changjiang Spot 1# Nickel 116500-116700 116600 -900