Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 11, 2018

Monday, Jun 11, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 53840-53860 53850 410
Changjiang AOO Aluminum 14710-14750 14730 -20
Changjiang Spot 1# Lead 20700-20900 20800 150
Changjiang Spot 0# Zinc 24810-25810 25310 250
Changjiang Spot 1# Zinc 24760-24810 24785 250
Changjiang Spot 1# Tin 149500-151500 150500 0
Changjiang Spot 1# Nickel 116850-116950 116900 550