Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 12, 2018

Tuesday, Jun 12, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 53440-53460 53450 -400
Changjiang AOO Aluminum 14730-14770 14750 20
Changjiang Spot 1# Lead 20650-20850 20750 -50
Changjiang Spot 0# Zinc 24720-25720 25220 -90
Changjiang Spot 1# Zinc 24670-24720 24695 -90
Changjiang Spot 1# Tin 149000-151000 150000 -500
Changjiang Spot 1# Nickel 115550-115750 115650 -1250