Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 15, 2018

Friday, Jun 15, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 53080-53140 53110 -310
Changjiang AOO Aluminum 14320-14360 14340 -220
Changjiang Spot 1# Lead 20350-20550 20450 -200
Changjiang Spot 0# Zinc 24320-25320 24820 -280
Changjiang Spot 1# Zinc 24270-24320 24295 -280
Changjiang Spot 1# Tin 146000-148000 147000 0
Changjiang Spot 1# Nickel 115750-115950 115850 -1950