Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 25, 2018

Monday, Jun 25, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 51730-51770 51750 260
Changjiang AOO Aluminum 14110-14150 14130 -10
Changjiang Spot 1# Lead 20050-20250 20150 100
Changjiang Spot 0# Zinc 23100-24100 23600 20
Changjiang Spot 1# Zinc 23050-23100 23075 20
Changjiang Spot 1# Tin 144000-145500 144750 -750
Changjiang Spot 1# Nickel 117850-118050 117950 1000