Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 26, 2018

Tuesday, Jun 26, 2018
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 51100-51140 51120 -630
Changjiang AOO Aluminum 13970-14010 13990 -140
Changjiang Spot 1# Lead 20250-20450 20350 200
Changjiang Spot 0# Zinc 22820-23820 23320 -280
Changjiang Spot 1# Zinc 22770-22820 22795 -280
Changjiang Spot 1# Tin 143500-145000 144250 -500
Changjiang Spot 1# Nickel 115250-115450 115350 -2600