Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For June 29, 2020

Monday, Jun 29, 2020
点击:

Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 48760-48780 48770 550
Changjiang AOO Aluminum 14080-14120 14100 80
Changjiang Spot 1# Lead 14750-14850 14800 150
Changjiang Spot 0# Zinc 16840-17840 17340 -100
Changjiang Spot 1# Zinc 16790-16840 16815 -100
Changjiang Spot 1# Tin 138000-140500 139250 -750
Changjiang Spot 1# Nickel 100750-101950 101350 -700