Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For April 18, 2022

Monday, Apr 18, 2022
点击:
Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 75570-75590 75580 100
Changjiang AOO Aluminum 21770-21810 21790 70
Changjiang Spot 1# Lead 15435-15535 15485 140
Changjiang Spot 0# Zinc 27540-28540 28040 -10
Changjiang Spot 1# Tin 341950-343950 342950 -850
Changjiang Spot 1# Nickel 235450-238450 236950 3000