Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For April 19, 2022

Tuesday, Apr 19, 2022
点击:
Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 75770-75790 75780 200
Changjiang AOO Aluminum 22000-22040 22020 230
Changjiang Spot 1# Lead 15445-15545 15495 10
Changjiang Spot 0# Zinc 28220-29220 28720 680
Changjiang Spot 1# Tin 345550-347550 346550 3600
Changjiang Spot 1# Nickel 246150-249150 247650 10700