Home > Market Data > Changjiang

Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Market Spot Price For May 12, 2022

Wednesday, May 18, 2022
点击:
Figures in CNY/Tonnes
Product & Standard

Price Range

Average Change
Changjiang Spot 1# Copper 72250-72270 72260 60
Changjiang AOO Aluminum 20240-20280 20260 150
Changjiang Spot 1# Lead 14935-15035 14985 -75
Changjiang Spot 0# Zinc 25350-26350 25850 190
Changjiang Spot 1# Tin 304000-306000 305000 -3000
Changjiang Spot 1# Nickel 215850-218850 217350 2150